Vartotojo autorizavimui turėsite įvesti savo vardą, pavardę bei asmens kodą arba slaptažodį. Sistema patikrins, ar priklausote kuriai nors Šeškinės poliklinikos apylinkei, ir suteiks Jums leidimą toliau naudotis sistema. Prisijungusiems suteikiama galimybė registruotis pas savo šeimos medicinos gydytoją, pas pirmo lygio gydytojus specialistus (odontologus, ginekologus, chirurgus), peržiūrėti bei atšaukti numatytus vizitus.Vartotojo autorizavimas atliekamas jungiantis per „Elektroninės valdžios vartų“ portalą, kuriuo gali naudotis visi internetinės bankininkystės arba skaitmeninio sertifikavimo centrų vartotojai. Prisijungusiems per e.valdžios portalą suteikiama galimybė savo ar kito paciento, kuris valios pareiškime įgaliojo asmenį gauti informaciją apie jo sveikatą, vardu registruotis pas šeimos medicinos gydytoją, peržiūrėti bei atšaukti numatytus vizitus, registruotis į vairuotojų komisiją.Tel. (85) 250 2000 E.paštas: seskines@poliklinika.lt